Jak zamawiać bony & zasilenie konta

Zasilenie konta.

1  Ideą portalu jest umożliwienie dokonywania zakupów różnego rodzaju towarów użytkownikom telefonów komórkowych poprzez nabycie bonów zakupowych do wybranych sieci handlowych, które to użytkownik otrzymuje po złożeniu stosownego zamówienia .

2  Bony lub kupony podarunkowe zamawiający otrzymuje w formie nagrody po uzbieraniu odpowiedniej ilości punktów w stosunku do wartości  usługi zamówienia  danego produktu a następnie określeniu produktu lub w przypadku bonów lub kart podarunkowych określeniu nominałów i sprzedawcy do którego są przypisane i złożenie stosownego zamówienia.

Usługa zamówienia bonu lub lub innego produktu dostępnego na stronie ma przypisaną odpowiednią wartość punktową umożliwiającą jego nabycie w systemie płatności SMS Premium.

4 Punkty użytkownik nabywa po wysłaniu SMS Premium.

Zasilenie konta.

1. Użytkownik dokonuje rejestracji w serwisie Zakupy za SMS.

2. Użytkownik zasila swe konto po zalogowaniu w zakładce " twoje punkty " poprzez wysłanie SMS Premium o podanej treści na odpowiedni numer zgodnie z jego wartością.

- UŻYTKOWNIK otrzymuje SMS zwrotny z kodem transakcji, który zachowuje w celu złożenia ewentualnej reklamacji.

3.  Zasilenie konta następuje po wysłaniu z dowolnego numeru telefonu umożliwiającego to wysłanie SMS Premium o podanej treści  na odpowiedni numer odpowiadający danej wartości w celu nabycia Punktów Premium.

- Punkty Premium użytkownik może wykorzystać do opłacenia  zamówienia na wybrane produkty w serwisie.

4. Konto każdy zarejestrowany użytkownik może również zasilić przez zsumowanie kilku SMSów Premium wysłanych w celu nabycia Punktów  Premium a każdy   SMS może być wysłany przez inną osobę!

a) SMS Premium - SMS o podwyższonej płatności w przedziale cenowym : 0,5 PLN netto - 25 PLN netto.

b) Do kosztu wysłanego SMS Premium doliczany jest podatek VAT.

c) Numer telefonu wykorzystywany do wysyłki SMS'ów Premium musi stanowić własność użytkownika korzystającego z serwisu Zakupy za SMS.
Jeśli numer nie jest własnością użytkownika to użytkownik musi posiadać odpowiednie prawa i zgodę do korzystania z danego numeru telefonu co do którego nie jest właścicielem.

d) Zakaz wykorzystywania numeru telefonu przez użytkownika nie będącego jego właścicielem bez zgody jego właściciela.
- Użytkownik wykorzystując numer telefonu do wysyłania SMS Premium, co do którego nie jest właścicielem zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie tego numeru telefonu od jego właściciela a następnie przesłania tej zgody na adres: biuro@zakupyzasms.eu

e) Serwis Zakupy za SMS nie odpowiada za wykorzystywanie przez użytkownika numeru telefonu nie będącego jego własnością.

f) Właściciel numeru telefonu przekazując ten numer innej osobie robi to na własną odpowiedzialność, chyba że numer ten został przez niego utracony.

g) Brak przesłania przez właściciela zgody na użytkowanie jego numeru telefonu w celu wysyłki SMS Premium przez inną osobę - będącą użytkownikiem serwisu Zakupy za SMS oraz brak przesłania przez użytkownika - właściciela numeru telefonu dokumentów potwierdzających przynależność numeru telefonu skutkować będzie nie zaliczeniem SMS'ów wysłanych przez tego Użytkownika lub odjęciem ich w przyszłości z salda konta oraz możliwością odmowy realizacji zamówień w których użytkownik nie przesłał stosownych dokumentów a wykorzystany numer telefonu został bez zgody jego właściciela.

h) Zakaz podejmowania działań mających na celu tworzenie „sztucznego ruchu” sms premium – jednorazowa wysyłka ogromnej ilości SMS Premium o małej wartości np. wysyłka 12 lub 30 sms o wartości 1.23 PLN lub 3.69 PLN itp. - wszelkie środki zdobyte w skutek tego naruszenia przepadają.

5. Po wysłaniu SMSa użytkownik otrzymuje kod zwrotny, który należy wpisać i potwierdzić w czasie maksymalnie 120 sekund, gdyż po tym czasie staje się nie aktywny.

6. Użytkownik za wysłanie SMS Premium otrzymuje punkty zgodnie z wartością wysłanego SMSa i zamieszczonym przelicznikiem.

- Punkty nabywane są poprzez  wysłanie SMSa  Premium o ich wartości.

- Punkty Użytkownik otrzymuje na swe konto po weryfikacji w czasie nie dłuższym niż 48 h od wysłania SMSa.

7. Użytkownik widzi stan swojego aktualnego doładowania konta / jest informowany przez e mail /.

8. Po złożeniu zamówienia na produkt, które ma określoną wartość punktową użytkownik po przejściu do ,, koszyka " wpisuje w odpowiednim ,, polu "  punktów  do użycia ilość punktów adekwatną do wartości zamówienia  a stan konta jest automatycznie pomniejszany o tę wartość - użytkownik otrzymuje informację o ilości punktów otrzymanych ze swego konta punktowego, które zostaną  mu odliczone z jego stanu konta za nabycie danego produktu oraz informację o aktualnym stanie konta punktów do wykorzystania.

- Koszty wysyłki - 18PLN Użytkownikowi dolicza się w formie ryczałtowej / 1800 PKT / do złożonego zamówienia i dodatkowo pobierane są punkty z jego konta adekwatnie do tych kosztów.

9. Zamówienie zrealizowane będzie po  złożeniu przez użytkownika w panelu zamówień sklepu zgodnie z regulaminem.

- Zamówienie nie zostanie zrealizowane, jeżeli stan konta użytkownika nie będzie wystarczający w stosunku do złożonego przez niego zamówienia lub jeżeli użytkownik zaniży jego wartość punktową  / użycie mniejszej ilości punktów niż wymagana ilość w stosunku do wartości punktowej produktu - będzie skutkowało ich nieodwracalną utratą oraz usunięciem konta użytkownika z przyczyny Użytkownika /.

10. Przy odbiorze przesyłki zamawiający nie ponosi żadnych kosztów. / Podczas składania zamówienia pojawia się opcja - płatność przy odbiorze z określonym kosztem - koszt ten jest rozliczony  zgodnie z pkt. 8.  W celu realizacji zamówienia należy zaakceptować regulamin - kontynuować a następnie potwierdzić zamówienie./

11. W przypadku nie odebrania zamówionej przesyłki - koszty ponownego jej wysłania ponosi zamawiający.

 

Przelicznik : 1 PLN = 100 punktów.

Wartości doładowań:

- 1 doładowanie 0,5 PLN (0,62 z VAT) = 50 punktów

- 1 doładowanie 1 PLN (1,23 z VAT) = 100 punktów

- 1 doładowanie 2 PLN (2,46 z VAT) = 200 punktów

- 1 doładowanie 3 PLN (3,69 z VAT) = 300 punktów

- 1 doładowanie 4 PLN (4,92 z VAT) = 400 punktów

- 1 doładowanie 5 PLN (6,15 z VAT) = 500 punktów

- 1 doładowanie 6 PLN (7,38 z VAT) = 600 punktów

- 1 doładowanie 9 PLN (11,07 z VAT) = 900 punktów

- 1 doładowanie 10 PLN (12,30 z VAT) = 1000 punktów

- 1 doładowanie 17 PLN (20,91 z VAT )= 1700 punktów

- 1 doładowanie 19 PLN (23,37 z VAT) = 1900 punktów

- 1 doładowanie 20 PLN ( 24,60 z VAT)= 2000 punktów

- 1 doładowanie 25 PLN (30,75 z VAT) = 2500 punktów

Zamówienia.

1 Zamówienia bonu użytkownik może dokonać posiadając odpowiednią ilość zgromadzonych punktów, które to nabywa po wysłaniu SMS Premium na wskazany numer.

2  Wartość bonów odpowiada odpowiedniej wartości punktów.

1 punkt odpowiada odpowiednio wartości: 0,01 PLN netto

4  Nabycie bonu o danej wartości jest możliwe po zgromadzeniu wystarczającej ilości punktów w stosunku do jego wartości i złożeniu zamówienia określając nominał i handlowca.

Wartości punktowe zamówień bonów zakupowych/ towarowych:

-bon 5 PLN = 1200 punktów
-bon 10 PLN = 2400 punktów
-bon 20 PLN = 4750 punktów
-bon 25 PLN = 5900 punktów
-bon 50 PLN = 11800 punktów
-bon 100 PLN = 23500 punktów
-bon 200 PLN = 47000 punktów
-bon 400 PLN = 94000 punktów
-bon 500 PLN = 117000 punktów

 

Uwaga !
W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych (fraudów)
w serwisie wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych SMSów
z jednego numeru MSISDN* w ciągu jednej doby.
Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na dany
numer, SMS-ów o wartości nie przekraczającej 250,00 PLN netto.
Jeżeli SMS'y wysłane  zostały ponad tą kwotę wówczas wszystkie 
wysłane z danego numeru uznawane będą jako tzw. fraudy i nie będą uznawane.


* MSISDN :
- wysyłanie wiadomości z jednego numeru telefonu i z jednego miejsca
- wysyłanie wiadomości z jednego numeru telefonu i z jednego miejsca na kilka kont internetowych
- wysyłanie wiadomości z jednego numeru telefonu i z jednego miejsca z wykorzystaniem wielu aparatów telefonicznych
- wysyłanie wiadomości z wielu numerów telefonów i z jednego miejsca
- wysyłanie wiadomości z wielu numerów telefonów i z jednego miejsca z wykorzystaniem jednego aparatu telefonicznego


Wysyłanie w krótkim czasie wielu SMS'ów w celu otrzymania kodów i zasilenia konta punktowego, może spowodować, że Twój operator komórkowy zablokuje Twoje operacje.
Takie postępowanie jest standardowe dla Operatorów sieci komórkowych i służy ochronie Twoich jednostek przed nielegalnym wykorzystaniem np. w przypadku kradzieży telefonu.
Niestety Operator komórkowy pobiera pieniądze z Twojego konta, lecz nie przekazuje ich dalej.
Teoretycznie, wygląda na to, że zapłaciłeś za punkty, jednak w rzeczywistości Twoje pieniądze nie opuściły konta Operatora komórkowego.
Dlatego jeśli chcesz wysyłać SMS'y Premium o niskich wartościach, nie wysyłaj wszystkich od razu.

OpenCart Zakupy za SMS © 2018 - zakupy przez sms | płatności sms

płatności sms bony towarowe zapłać przez sms zapłać sms płać sms zapłata smsem opłać smsem smsem zapłać sms płatność