Jak składać zamówienia - WAŻNE

Prosimy o korzystanie z serwisu zgodnie z określonymi w regulaminie oraz w informacjach o zasileniu konta warunkami.

Nie zastosowanie się do warunków skutkować będzie nie zrealizowaniem złożonych zamówień -  zamówienia zostaną anulowane. 

Uwaga !!!

Po dodaniu produktu do koszyka przed kontynuowaniem zamówienia należy przejść do koszyka  w celu użycia punktów poprzez wpisanie ich w odpowiednim oknie  w ilości adekwatnej do wartości składanego zamówienia. Ilość punktów do wpisu określona jest jako tzw. ,,Otrzymane punkty" do wykorzystania realizacji danego zamówienia.

Punkty należy wpisać w celu poprawnego ich naliczenia za wartość składanego zamówienia. 

Poniżej poprawny link przejścia do koszyka ( dla zalogowanego użytkownika ):

http://zakupyzasms.eu/index.php?route=checkout/cart

Po odpowiednim użyciu punktów stan konta jest automatycznie pomniejszany o tę wartość jaka została użyta - użytkownik otrzymuje informację o ilości punktów otrzymanych ze swego konta punktowego, które zostaną  mu odliczone z jego stanu konta za nabycie danego produktu oraz informację o aktualnym stanie konta punktów do wykorzystania.

Koszty wysyłki - 18 PLN ( przychodząca po złożonym zamówieniu informacja o opłacie przy odbiorze ) Użytkownikowi dolicza się w formie ryczałtowej / 1800 PKT / do złożonego zamówienia i dodatkowo pobierane są punkty z jego konta adekwatnie do tych kosztów. Po zlożonym zamowieniu na koncie musi pozostać minimum 1800 punktów - koszty realizacji zamówienia bonów.

 

Prosimy o zastosowanie się do poniższej instrukcji składania zamówienia.

Złożenie zamówienia w sposób inny niż podano poniżej (bez odjęcia punktów za produkty podczas składania zamówienia) skutkować będzie anulowaniem zamówienia i brakiem jego realizacji.

 

 

 

 

OpenCart Zakupy za SMS © 2018 - zakupy przez sms | płatności sms

płatności sms bony towarowe zapłać przez sms zapłać sms płać sms zapłata smsem opłać smsem smsem zapłać sms płatność