WAŻNE

 

Prosimy o korzystanie z serwisu zgodnie z określonymi w regulaminie oraz w informacjach o zasileniu konta warunkami.

Nie zastosowanie się do warunków skutkować będzie nie zrealizowaniem złożonych zamówień. 

Uwaga !!!

Po dodaniu produktu do koszyka przed kontynuowaniem zamówienia należy przejść do koszyka  w celu użycia punktów poprzez wpisanie ich w odpowiednim oknie  w ilości adekwatnej do wartości składanego zamówienia. Ilość punktów do wpisu określona jest jako tzw. ,,Otrzymane punkty" do wykorzystania realizacji danego zamówienia.

Punkty należy wpisać w celu poprawnego ich naliczenia za wartość składanego zamówienia. 

Poniżej poprawny link przejścia do koszyka ( dla zalogowanego użytkownika ):

http://zakupyzasms.eu/index.php?route=checkout/cart

Po odpowiednim użyciu punktów stan konta jest automatycznie pomniejszany o tę wartość jaka została użyta - użytkownik otrzymuje informację o ilości punktów otrzymanych ze swego konta punktowego, które zostaną  mu odliczone z jego stanu konta za nabycie danego produktu oraz informację o aktualnym stanie konta punktów do wykorzystania.

Koszty wysyłki - 18 PLN ( przychodząca po złożonym zamówieniu informacja o opłacie przy odbiorze ) Użytkownikowi dolicza się w formie ryczałtowej / 1800 PKT / do złożonego zamówienia i dodatkowo pobierane są punkty z jego konta adekwatnie do tych kosztów. Po zlożonym zamowieniu na koncie musi pozostać minimum 1800 punktów - koszty realizacji bonów lub 1 karty maxi na e-mail - sprawdź szczegóły dotyczące karty maxi http://zakupyzasms.eu/index.php?route=information/information&information_id=9

Nie dokonanie powyższych czynności może skutkować nie zrealizowaniem zamówienia z przyczyny zamawiającego   oraz  możliwością usunięcia konta użytkownika zgodnie z regulaminem !!!

Zakaz masowego wysyłania SMS'ów Premium - niezgodnie z regulaminem w celu zasilenia konta punktowego !!!

 

Wysłanie niepoprawnie ( zbyt często, np. 10 - 15 SMS'ów pod rząd co minutę itp. oraz w zbyt dużej ich ilości w krótkim czasie - mogących w ocenie operatora stanowić tzw. sztuczny ruch ) nawet części SMS'ów Premium z danego numeru telefonu  skutkować będzie nie uznaniem wszystkich SMS'ów Premium wysłanych z tego numeru telefonu !!!

 

Brak produktów w tej kategorii
OpenCart Zakupy za SMS © 2018 - zakupy przez sms | płatności sms

płatności sms bony towarowe zapłać przez sms zapłać sms płać sms zapłata smsem opłać smsem smsem zapłać sms płatność