Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu ...

Serwis dokonuje realizacji zamówień dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, również na zamówienia przesłane drogą
elektroniczną.
 
1. Zamówienia
 
a) Po złożeniu zamówienia klient może otrzymać wysyłany przez serwis list elektroniczny z treścią zamówienia.

b) W razie rezygnacji z zamówienia , należy anulować je drogą elektroniczną lub zawiadomić o rezygnacji telefonicznie.

W przypadku opóźnienia lub niemożności doręczenia przesyłki z winy Zamawiającego lub w przypadku odmowy odbioru przesyłki, Zamawiający zostanie obciążony dodatkowymi kosztami

(koszty magazynowania przez kuriera, koszty wysyłki oraz koszty manipulacyjne zgodne z cennikiem transportu).

c) Serwis może anulować i nie podjąć się realizacji zamówienia bez podania przyczyn.
 
- Zamówienie nie zostanie zrealizowane, jeżeli stan konta użytkownika nie będzie wystarczający w stosunku do złożonego przez niego zamówienia lub jeżeli użytkownik zaniży
jego wartość punktową  / użycie mniejszej ilości punktów niż wymagana ilość w stosunku do wartości punktowej produktu - będzie skutkowało nieodwracalną utratą użytych
punktów z winy UŻYTKOWNIKA /.
 
-Powyższe działania będą traktowane jako utrudniające i destabilizujące działanie serwisu Zakupy za SMS
 
- Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu.

- W przypadku stwierdzenia przez Zakupy za SMS, że UŻYTKOWNIK dopuszcza się takich działań - niezwłocznie zablokuje konto takiego UŻYTKOWNIKA.

- W takiej sytuacji Zakupy za SMS podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.
 
d) Każdego użytkownika obowiązują warunki zasilenia konta oraz składania zamówień znajdujące się w zakładce :
 
- Jak zamawiać bony.
e) Każdego Użytkownika serwisu obowiązują w aktualnym brzmieniu :
warunki korzystania
f) Każdego użytkownika obowiązuje zapoznanie się z Polityką Prywatności oraz jej zaakceptowanie.
 
- Brak akceptacji Polityki Prywatności skutkować będzie możliwością korzystania z funkcjonalności serwisu w ograniczonym stopniu - zgodnie z warunkami Polityki Prywatności.
 
2. Sposoby dostawy
 
a) Przesyłka kurierem:
Nabywca ponosi koszt dostawy według cennika transportu.
Towar będzie wysłany w ciągu 1-14 dni roboczych od potwierdzenia płatności SMS przez operatora.
Potwierdzenie płatności SMS przez operatora następuje w ciągu 21 dni roboczych kolejnego miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało złożone zamówienie.
Termin ten z przyczyn niezależnych od sklepu np. z powodu wyczerpania zapasów, nie odebrania przesyłek przez przewoźnika, może się wydłużyć. O opóźnieniach klient będzie informowany.
Kurier dostarcza przesyłki w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w typowych godzinach pracy: 8-17.
Możliwa jest dostawa w innych godzinach oraz w soboty za dodatkową opłatą.
W trakcie odbioru przesyłki nabywca ma prawo po podpisaniu listu przewozowego i uregulowaniu należności ( w przypadku pobrania ), w obecności kuriera lub pracownika poczty sprawdzić stan i zawartość przesyłki.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania, taśm zabezpieczających itp.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy w obecności spedytora spisać protokół szkody. Należy opisać w nim wszelkie uszkodzenia opakowania i zawartości. Należy także natychmiast zawiadomić serwis Zakupy za SMS.


b) Przesyłka pocztowa.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość wysyłki przez Pocztę Polską.

 
3. Warunki dostawy
 
Koszty realizacji zamówienia ponosi zamawiający.
Towar nie będzie wysyłany pod adresy tymczasowe np. akademiki, targi.
Okres dostawy może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od serwisu.
Zamówienia na kwotę powyżej 2000zł są dostarczane na koszt Serwisu.
W przypadku jednorazowego zamówienia o wartości wyższej niż 760 PLN kupującemu pobrany zostanie podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości zamówienia.
Kupujący może złożyć dowolną ilość zamówień.
W przypadku braku towaru w magazynie Serwis informuje o tym Nabywcę. Serwis określi termin dostawy lub zaproponuje, o ile to możliwe, towar o porównywalnej cenie, parametrach i jakości. Nabywca w takim przypadku może zrezygnować z zamówienia, czekać na dostawę lub zaakceptować proponowany towar.
Swoją decyzję klient przesyła pocztą elektroniczną. Brak decyzji jest równoważny z akceptacją oczekiwania na dostarczenie zamówionego produktu w najbliższym możliwym terminie .
 
4. Sposób płatności.
 
a) Użytkownik zasila swe konto poprzez wysłanie z dowolnego numeru telefonu umożliwiającego to wysłanie SMS Premium o podanej treści na odpowiedni numer odpowiadający danej wartości.
b) Konto każdy zarejestrowany użytkownik może również zasilić przez zsumowanie kilku SMSów Premium 
c) Zakupy za SMS nie odpowiada za wysłanie przez użytkownika lub też inną osobę w imieniu użytkownika błędnej treści wiadomości /innej niż podana/ na wskazany numer SMS Premium mającej na celu zasilenie konta użytkownika.
d) Po wysłaniu SMSa użytkownik otrzymuje kod zwrotny, który zachowuje w celu złożenia ewentualnej reklamacji oraz wpisuje go w wymagane pole w formularzu i potwierdza w czasie maksymalnie 120 sekund, gdyż po tym czasie staje się nie aktywny.
e) Użytkownikowi za wysłanie SMS Premium przyznawane są punkty zgodnie z zamieszczonym przelicznikiem.
 -   Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów na swym koncie Użytkownik składa zamówienie na produkt o wartości nie większej niż stan jego konta w Zakupy za SMS.
f ) Potwierdzenie płatności SMS przez operatora następuje  w ciągu 21 dni roboczych kolejnego miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało złożone zamówienie.
g) W przypadku ujawnienia przez Operatora sieci GSM informacji iż z danego numeru telefonu doszło do nadużycia telekomunikacyjnego (Fraud), Administrator Serwisu ma prawo do anulowania realizacji zamówienia. W przypadku gdy informację o nadużyciu telekomunikacyjnym ujawniono po realizacji zamówienia klienta, klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów wartości zrealizowanego zamówienia na konto bankowe Administratora Serwisu w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o tym fakcie od administratora. W przypadku nie zwrócenia środków, Administrator ma prawo dochodzić swoich roszczeń.
 
5. Gwarancja
 
- Na towar nabyty w naszym serwisie nabywca otrzymuje długie terminy ważności. Okres ważności uzależniony jest od rodzaju nabytego towaru.
- Zakupy za SMS nie bierze odpowiedzialności za straty  poniesione przez użytkowników dokonujących zamówień  / wysyłanie SMS Premium /  przed zarejestrowaniem !
 
6. Zwrot towaru
 
Klientów zgodnie z prawem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty dostarczenia.

Serwis nie przyjmuje zwrotu rozpakowanego i używanego towaru.
 
Nie jest przyjmowany zwrot towaru zakupionego do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Zwrot towaru wymaga akceptacji sklepu. Zwracany towar musi być kompletny z oryginalnym opakowaniem,
koszty przesyłki oraz koszty SMS Premium nie są zwracane, tylko wartość nominalna towaru.

- W przypadku gdy klient odstąpi od  zakupu, zobowiązany będzie każdorazowo do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedającego tj. m.in. kosztów przesyłki - w przypadku gdy koszt wysyłki przy zakupie był GRATIS .

- W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy  przez Użytkownika zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.

- Zwrot gotówki pomniejszony o koszty poniesione przez sprzedającego nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru na wskazane konto bankowe .

 
7. Opisy towarów, zdjęcia, ceny, pomyłki.
 
a) Sklep może odmówić sprzedaży towaru, jeśli opis towaru, informacja o dostępności towaru, cena lub stawki podatku VAT zawierają błędy.
b) Zdjęcia produktów nie są elementem opisu technicznego i nie mogą być podstawą do reklamacji z tytułu niezgodności parametrów technicznych.
c) Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane opisy techniczne były zgodne z rzeczywistymi, ale np. ze względu na dokonywane zmiany parametrów mogą się pojawić rozbieżności za które serwis nie bierze odpowiedzialności.

Należy sprawdzać parametry techniczne na stronach internetowych, których towar dotyczy lub skontaktować się z serwisem w celu uzyskania informacji.
d) Niniejszy cennik serwisu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem umowy. Klient akceptuje warunki w momencie potwierdzenia zamówienia.

Powyższy regulamin nie dotyczy oferty: "aplikacje GSM", która stanowi integralną część serwisu Zakupy za SMS i której regulamin dostępny jest bezpośrednio na stronie serwisu "aplikacje GSM"

Zakupy za SMS nie odpowiada za obsługę użytkownika oraz jakość produktów jak też ich dostępność na stronie sprzedawcy: www.aplikacjegsm.pl

Powyższy regulamin nie dotyczy również ofert dodatkowych - KREDYTY, UBEZPIECZENIA, ZWROT PODATKU. Regulaminy tych ofert znajdują się bezpośrednio na ich stronach internetowych.

Każdego użytkownika obowiązuje aktualny regulamin dostępny na stronie.
Serwis Zakupy za SMS nie ma obowiązku informowania użytkowników o zmianach w regulaminie.

 

 

 

Serwis SMS obsługiwany przez SmartPay.

Usługa SMS dostępna w sieciach: Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi.