Warunki korzystania.


Warunki korzystania z serwisu.

Korzystanie z serwisu: Zakupy za SMS oznacza akceptacje niniejszych Warunków.

1. UŻYTKOWNIKIEM może być osoba posiadająca konto poczty elektronicznej.

2. Użytkownicy korzystający z serwisu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa.

2. 1.Użytkownikami serwisu mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej które mają ukończone 18 lat oraz zaakceptowały Warunki i Politykę Prywatności serwisu Zakupy za SMS

3. Przedmiotem ofert serwisu: Zakupy za SMS są TOWARY legalne i dopuszczone przez przepisy prawa oraz postanowienia niniejszych Warunków.

3.1. Serwis nie świadczy usługi wymiany gotówki na punkty.

3.2. Punkty nabywane są poprzez system SMS Premium.

3.3. Stan salda będzie przekazywany użytkownikowi nieodpłatnie na podany podczas rejestracji adres e-mail.

4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu.

4.1. W przypadku stwierdzenia przez Zakupy za SMS,  że UŻYTKOWNIK dopuszcza się takich działań - niezwłocznie zablokuje konto takiego UŻYTKOWNIKA.

4.2. W takiej sytuacji Zakupy za SMS podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.

4.3. Działania UŻYTKOWNIKA polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

5. UŻYTKOWNIKIEM może zostać osoba korzystająca z łącza internetowego.

6. UŻYTKOWNIKIEM nie może zostać osoba, której konto zostało wcześniej zablokowane przez ADMINISTRATORA

7. Po stronie UŻYTKOWNIKA, a nie ADMINISTRATORA leży obowiązek sprawdzenia, czy inni UŻYTKOWNICY nie korzystają z tego samego łącza internetowego.

REJESTRACJA

1. Rejestracja dokonywana jest po podaniu adresu e-mail oraz nazwy, pod którą UŻYTKOWNIK będzie występował, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

2. Adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym może być wykorzystywany przez serwis Zakupy za SMS i Partnerów Handlowych z nim związanych do wysyłania informacji reklamowych pod warunkiem zaakceptowania

    Polityki Prywatności i wyrażeniu odpowiednich zgód.

3. Zarejestrowani użytkownicy serwisu będą otrzymywać wiadomości w przypadku pojawienia się nowych ofert (nowości, promocje, kody rabatowe ).

4. Rejestrujący się  w serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez serwis Zakupy za SMS poprzez akceptację Polityki Prywatności.

5. Serwis Zakupy za SMS nie udostępnia danych osobowych użytkowników serwisu innym podmiotom z nim nie związanym.

6. Użytkownik korzystający z serwisu Zakupy za SMS wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS dotyczących prowadzonych akcji reklamowych, marketingowych i promocyjnych po zaakceptowaniu Polityki Prywatności.

7. UŻYTKOWNIK może prosić o zamknięcie swojego konta poprzez wysłanie odpowiedniej informacji.
Konto będzie zamknięte po upływie 30 dni pod warunkiem nie dokonania żadnej transakcji.

Oferta

1. Towary prezentowane w serwisie nie stanowią jego własności, są jedynie prezentacją ofert dostępnych bezpośrednio u sprzedawców - partnerów i w handlowych sieciach partnerskich.

2. Serwis umożliwia nabycie bonów zakupowych, towarowych oraz kart prezentowych do wybranych sprzedawców i sieci handlowych na zasadzie przekazania bonów za uzbierane punkty, które zarejestrowany użytkownik nabywa poprzez system SMS Premium.

2.1. Nabycie Kart Prezentowych oraz bonów zakupowych i towarowych nie może być uważane za zakup jako produkt

2.2. Ryzyko straty.
-Ryzyko utraty kart prezentowych lub bonów przechodzi na nabywcę lub dostarczającego przewoźnika, w zależności od przypadku.

-Nie jesteśmy odpowiedzialni, jeśli karty lub bony zostały utracone, skradzione, zniszczone lub wykorzystane bez Twojej zgody.

3. TOWARY prezentowane w Zakupy za SMS oferowane są przez sprzedawców - partnerów oraz handlowe sieci partnerskie.

3.1. Zakupy za SMS nie jest stroną w UMOWIE, użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do skontaktowania sprzedawców z nabywcami.

Odpowiedzialność

1. Twórcy i właściciele serwisu Zakupy za SMS nie ponoszą odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów oferowanych przez serwisy i sklepy partnerskie oraz partnerskie sieci handlowe, prawdziwość i rzetelność ich opisu.

2. Twórcy i właściciele serwisu Zakupy za SMS nie mają możliwości nadzorowania realizacji UMÓW zawartych pomiędzy użytkownikami a sprzedawcami lub też sieciami handlowymi, których oferty prezentowane są w serwisie Zakupy za SMS

3.Twórcy i właściciele serwisu Zakupy za SMS nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek UMOWĘ zawartą za pomocą Zakupy za SMS, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z TOWARAMI.

4. Twórcy i właściciele serwisu Zakupy za SMS nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.

5. Twórcy i właściciele serwisu Zakupy za SMS nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ewentualnych błędów i przerw w działaniu serwisu Zakupy za SMS

6. Każdy odwiedzający strony Zakupy za SMS zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń względem twórców i właścicieli serwisu Zakupy za SMS

7. Wszelkie spory pomiędzy Zakupy za SMS, a innymi podmiotami będą rozwiązywane polubownie lub będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zakupy za SMS

ZMIANY WARUNKÓW

1. Zakupy za SMS zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszych Warunków.

2. Każdego użytkownika obowiązują aktualne warunki korzystania serwisu dostępne na stronie.

3. Zakupy za SMS nie ma obowiązku informowania użytkowników o zmianach w Warunkach.

4. Korzystanie z serwisu Zakupy za SMS jest równoznaczne z akceptacją Warunków w aktualnym brzmieniu.

 

OpenCart Zakupy za SMS © 2018 - zakupy przez sms | płatności sms

płatności sms bony towarowe zapłać przez sms zapłać sms płać sms zapłata smsem opłać smsem smsem zapłać sms płatność